© ERIK RIJSSEMUS 2016
Erik Rijssemus
Erik Rijssemus studeerde grafisch-vormgeving aan de Academie voor beeldende kunsten Artibus in Utrecht. In 1973 studeerde hij af als grafisch vormgever. Hij leerde het schilderen in zijn vrije tijd en kan dus worden beschouwd als autodidact. Hij ontwikkelde een stijl binnen de magisch-realistische traditie. Een van de vaste thema’s is de menselijke figuur, die in combinatie met verschillende elementen een dualiteit nastreeft, die de voorstelling boven een alledaags realisme moet tillen. Hij voegt een andere dimensie toe aan zijn werk door ze titels te geven die woordspelingen zijn. Dit spoort de kijker aan nog eens goed te kijken en de dubbele bodem van het werk te ontdekken. Het werk van Rijssemus is vol van kunsthistorische verwijzingen. Veelal haalt hij de Kunst met een grote “K” op humoristische wijze onderuit. Hij sloopt de heilige huisjes en berooft de Kunst van haar aureool. Hij herhaalt zich nooit, hij kiest voor de onbekende weg. Zijn fantasie, zijn lef en zijn drang naar vernieuwen, leidt telkens naar originele thema’s en verrassende elementen, vol van humor en ironie met behoud van zijn persoonlijke stijl.
Erik Rijssemus attended the Academy of arts Artibus in Utrecht. Here he graduated as a graphic designer in 1973. He learned to paint in his own time and can be considered an autodidactic painter. He developed a style which can be placed in the magic-realistic tradition. He lifts his paintings above everyday reality by combining the human figure with differend fantastic elements. He adds another dimension to his works by providing them with titles which are word puns. This makes the viewer look at the painting twice as the title always gives another dimension to the painted image. The work by Rijssemus is full of art-historical references. In many instances he trips up Art with a capital “A” in a humorous way. He attacks sacred cows and robs Art of his aureole. he does not repeat, he chooses the paths of the unknown. His fantasy, guts and urge to explore, constantly lead to original themes and surprising elements, full of humour and irony, keeping his personal style.
Gratis website teller